Over INSIDEOUT

Over ons


Het project INSIDEOUT is een initiatief van Thea Gerritsen, voorheen humanistisch raadsvrouw bij GGZ Friesland.

Een belangrijk motief voor haar bij dit project is om een positiever beeld over mensen uit de psychiatrie te laten ontstaan en aan de huidige landelijke  discussie rondom stigmatisering en taboes hierover bij te dragen. 

Het project is ondergebracht in een stichting, Stichting Panorama InsideOUT Fryslân. De huidige bestuursleden zijn: Rommy Soepboer (voorzitter), Thea Gerritsen (secretaris), Roelof Veeningen  (penningmeester) en Til Festen. Tot op heden is dit bestuur nog op zoek naar nieuwe bestuursleden ter versterking van dit bestuur.  De bestuursleden oefenen hun functie uit zonder bezoldiging. Zij dragen zorg voor de Legacy van het Panorama en de eindbestemming. De Stichting is erkend als ANBI-organisatie.

InsideOut Panorama begon in 2018 als een initiatief van Thea Gerritsen.  Samen met bijna 200 panoramisten, (ex)-psychiatrische cliënten uit heel Friesland, onder leiding van kunstenaar en ervaringsdeskundige Baukje Spaltro.

 

InsideOUT toont een onbekende en inspirerende binnenwereld aan het publiek. Een binnenwereld, als reflectie op de buitenwereld, die normaliter onzichtbaar is. Een kunstwerk voor een betere beeldvorming t.a.v. mensen uit de psychiatrie. Wij tonen de talenten van (ex) psychiatrische cliënten; de creativiteit en veerkracht. Zij doen er toe. Zij maken dit samen en zijn hierin een voorbeeld voor de samenleving. Ons kunstwerk is een bijdrage aan de maatschappelijke discussie over anders zijn, solidariteit en innovatie.

We dragen bij aan zelfvertrouwen, psychisch welzijn, herstel en een ander en beter levensperspectief. Binnen de zorg, binnen de geestelijke gezondheidszorg, zijn we een innovatief project.   

Bijzonder: is de samenwerking met museum Dr8888. Onderdeel van de Klaas Koopmans tentoonstelling is de Salon van de Panoramisten, met vrij werk van 60 deelnemers. We zijn blij met de samenwerking en steun van de gemeente Smallingerland, de bibliotheek, diverse  scholen, de Sluisfabriek in Drachten én zorginstellingen, zoals Cedin, Mind Up en GGZ Friesland.

 

Klik hier voor foto’s van het artistieke proces in 2018, de opening daaropvolgend van de expositie InsideOUT Panorama en persberichten.