Over Inside Out

Over ons
Het project INSIDEOUT is een initiatief van Thea Gerritsen, voorheen humanistisch raadsvrouw bij GGZ Friesland.
Een belangrijk motief voor haar bij dit project is om een positiever beeld over mensen uit de psychiatrie te laten ontstaan en aan de huidige landelijke  discussie rondom stigmatisering en taboes hierover bij te dragen. 

Het project is ondergebracht in een stichting, Stichting Panorama InsideOUT Fryslân. De huidige bestuursleden zijn: Rommy Soepboer (voorzitter), Thea Gerritsen (secretaris), Roelof Veeningen  (penningmeester) en Til Festen. Tot op heden is dit bestuur nog op zoek naar nieuwe bestuursleden ter versterking van dit bestuur.  De bestuursleden oefenen hun functie uit zonder bezoldiging. Zij dragen zorg voor de Legacy van het Panorama en de eindbestemming.De Stichting is erkend als ANBI-organisatie.
InsideOut Panorama begint in 2018 als een initiatief van Thea Gerritsen.  Samen met bijna 200 panoramisten, (ex)-psychiatrische cliënten uit heel Friesland, ontworpen en geschilderd door kunstenaar en ervaringsdeskundig Baukje Spaltro en ca. 200 panoramisten.
Dit jaar tonen we naast het panorama ook een actieve mienskip met talentontwikkeling, innovatie en onderzoek. InsideOUT toont een onbekende en inspirerende binnenwereld aan het publiek. Een binnenwereld, als reflectie op de buitenwereld, die normaliter onzichtbaar is.Een kunstwerk voor een betere beeldvorming t.a.v. mensen uit de psychiatrie. Wij tonen  de talenten van (ex) psychiatrische cliënten:, de creativiteit en veerkracht. Zij doen er toe. Zij maken dit samen en zijn hierin een voorbeeld voor de samenleving. Ons kunstwerk is een bijdrage aan de maatschappelijke discussie over anders zijn, solidariteit en innovatie.
We dragen bij aan zelfvertrouwen, psychisch welzijn, herstel en een ander en beter levensperspectief. Binnen de zorg, binnen de geestelijke gezondheidszorg, zijn we een innovatief project. Voor scholen en zorginstellingen hebben we voor deze expositie een speciaal aanbod ontwikkeld.  Zij kunnen ons bezoeken en een workshop volgen. Middels een speurtocht leren basisischoolleerlingen  naar  kunst kijken en het interpreteren.Een bezoek aan ons Panorama is niet alleen kijken maar ook ervaren. De stemming van de individuele bezoeker zal worden gepeild.In het informatiecentrum draait o.a. een  film waarin deelnemers vertellen over datgene wat ze hebben geschilderd en welke betekenis het voor hen had /heeft.om mee te doen.
Bijzonder: Baukje Spaltro (ervaringsdeskundige en artistieke leider)  traint de panoramisten in het  te geven van Binnen/Buitenwereld workshops. De leerling wordt meester.
Bijzonder: we bieden verschillende activiteiten aan rondom de psychiatrie en beeldende kunst. Waaronder BinnenBuitenwereld workshops en cultuureducatie.
Bijzonder: is de samenwerking met museum Dr8888. Onderdeel van de de Klaas Koopmans tentoonstelling is de Salon van Panoramisten, met vrij werk van 60 deelnemers. We zijn blij met de samenwerking en steun van  de gemeente Smallingerland, de bibliotheek, diverse  scholen, de werkplaats van Jan Ketelaar én zorginstellingen, zoals Cedin, Mind Up en GGZ Friesland.

Klik hier voor de IOP Van Inside OUT