In de media

GGZ Friesland en Panorama op Omroep Fryslân

Vandaag stond er mooi stuk op Omroep Fryslân over de GGZ en Panorama.


Bijl 5 Omrop Fryslân 22 11 2019