Het artistieke proces

Co-creatie

Elke deelnemer is van belang  was het uitgangspunt in dit proces. Door ieders eigen unieke bijdrage, de essentie, ontstaat er een geheel. Dit alles volgens de co-creatie methodiek en artistiek plan van kunstenaar Baukje Spaltro.In het najaar van 2017 waren er op allerlei plaatsen in de provincie gesprekskringen met mensen met een psychische kwetsbaarheid.Over stemmingen: Wat zijn dat nou eigenlijk? Heb je er zeggenschap over? Welke is je vertrouwd?Over het Friese land: Waar ben je graag? Wat doet het met je? Waar vind je troost? Vertel er eens over.In een proces van praten, brainstormen, schetsen en schilderen vroeg Spaltro aan deelnemers de eigen waarnemingen op het Friese landschap te geven, eerst met woorden dan met schetsen en kleuren. Deze persoonlijke stemmingen heeft zijn verwerkt in een totaalontwerp. Elke groep heeft één Fries landschapsthema uitgewerkt; zoals de meren, de bossen, de horizon, de wolken, de weilanden of het wad. Alle losse segmenten zijn aan elkaar ‘gelast’ en in een tent af geschilderd tot een landschap van stemmingen, met gele meren en groene wolken. Spaltro werkt op fluorondergronden. Deze felle fluor onderlaag dwarsboomt elk vooringenomen plan. Deelnemers moesten uit hun comfort zone om de binnenwereld op het doek te verbeelden. Deze intuïtieve werkwijze, en het samen schilderen vanuit de eigen binnenwereld, waren bepalend voor het eindresultaat.

Het Friese landschap

Alle input van deelnemers zijn door Spaltro verwerkt in een beginontwerp en werkwijze, binnen haar artistiek plan. Dit plan is dit jaar uitgebreid met talentontwikkeling. Op negen locaties in de gemeenten Heerenveen, Sneek, Drachten, Franeker en Leeuwarden hebben verschillende groepen gewerkt. Ook deden twee gesloten afdelingen mee.  Elke groep heeft een landschapsthema uitgewerkt, zoals de meren, de bossen, de horizon, de weilanden of het wad. Allen schilderden hun persoonlijk detail op de kenmerkende fluorondergrond van Spaltro. Fluor dwarsboomt het rationele en dwingt een werkwijze vanuit de eigen binnenwereld af. Deelnemers moeten uit hun comfortzone om de binnenwereld op het doek te verbeelden. Met als resultaat dit prachtig landschap van stemmingen. met gele meren en groene wolken en zwarte zeepaardjes. Bij dit proces kregen we steun van kunstenares Petra Berbée, en een aantal creatief therapeuten. Het Fries landschap toont de bezoeker de persoonlijke beleving van de buitenwereld, via de blik van de (ex)-cliënt. het is een onbekende en inspirerende wereld.

Community of mienskip

De kracht van deze community is, dat uiteindelijk alle verschillen wegvielen tot een geconcentreerde groep kunstenaars, in een  plezierige sfeer en samenwerking. Leefwerelden werden met elkaar verbonden. het was een zingevend en betekenisvol proces waarin mensen in vrijheid verbonden waren.In totaal hebben hier 500 mensen aan meegewerkt, tot nu toe. Iedereen die het in 2018 heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit panorama noemen we Panoramist.

Schilders, musici en dichters

Naast de gespreksronden, de schilders, hebben ook musici en dichters meegewerkt. Zo is de speciale Soundscape onderdeel van het kunstwerk InsideOut Panorama.Componist Wander Kars is er in geslaagd om alle muzikale inbreng van de deelnemers tot een geheel te arrangeren. Het was spannend hoe dit zou uitpakken. Op afdelingen en in zijn studio werden opnames gemaakt. De aarzeling en  de onzekerheid geeft juist de kracht aan het muziekstuk  ‘Water’ . Door de muziek wordt de schildering als intenser ervaren.In het arrangement zijn herstellende quotes te horen, ingestuurd door de deelnemers, zoals bv: “Herstellen doe je samen”.

2020 Tijd voor een volgende stap:

InsideOut bestaat uit verschillende fasen en projecten:

IOP1 Franeker

We zijn begonnen in 2018 in Franeker met InsideOut Panorama, dit noemen we IOP1.

IOP2 Amsterdam

IOP2 vindt plaats tussen 10 otkober 2020 en 8 november 2020 in Amsterdam: Een samenwerking van Spaltro en galerie Beeldend Gesproken. En bestaat uit de expositie De Binnenwereld met werk van 15 Friese kunstenaars en 13 kunstenaars van de galerie. De nationale première van onze film InsideOut Panorama- The Legacy van Inge Willems. Initiatiefneemster Thea Gerritsen zal daar wat zeggen over haar persoonlijke motieven .en een Gallery Talk XL, waarin een paar kunstenaars hun werk presenteert aan het publiek. Alles onder voorbehoud ivm Corona.Details zijn te lezen/zien op: op www.beeldendgesproken.nl en www.ingewillems.nl

IOP3 Drachten

Wij gaan van start in Drachten, fase IOP3.

Met de tentoonstelling van het panorama in het Adverium tussen 8 november en 10 januari.

⦁ Salon van de Panomaristen en onze film in Museum Drachten.

Talentontwikkeling: een tiental panoramisten uit 2018 wordt door Spaltro getraind in het geven van de BinnenBuitenwereld workshops.

De workshops worden aangeboden aan het reguliere publiek, zorginstellingen (cliënten en personeel) en voor leerlingen als cultuureducatie.

⦁ Werkervaringsplekken, in het schrijven van artikelen door onze verslaggeefster, fotgrafie-activiteiten (door fotografen uit onze mienskip) en een media training.

⦁ We brengen publicaties, waaronder een gedichtenbundel en een stemmingsboekje.

De groep Panoramisten zal groeien en we stappen in op nieuwe initiatieven. We ontwikkelen in vrijheid maar vanuit verbondenheid. De client zal daarin altijd centraal staan. Dat werkt het beste!