Legacy, expositie & film


Vervolg op 2018, nieuw bestuur, nieuwe plannen

Onder druk van enthousiaste reacties van ons publiek heeft het toenmalig bestuur besloten om het Panoramadoek te behouden. Van het aanvankelijke idee om na afloop het doek meteen op te delen is men afgestapt. De verontwaardiging hierover was te groot. Immers het was een mooi kunstwerk is geworden. Momenteel hangt het goed opgeborgen, en we gaan het eind oktober weer ophalen.

De ruim 2500 bezoekers die ons Panorama bezochten werden voor het grootste deel ook Panoramisten, in die zin dat mensen vaak terugkwamen en vertelden wat het hen deed om dit kunstwerk te zien. Men vond er herkenning, troost, stilte, verwondering. Zo werd het betekenisvol voor iedereen.

Wij verwachten voor de komende tijd dezelfde intenties en (spirituele) ervaringen.De community van kunstenaars, dichters, verslaggevers, fotografen wil de blik van het publiek op de buitenwereld verrijken. Met vragen als…hoe kijken we naar onze omgeving, de ander, het landschap en de psychiatrie. En toont de vele talenten in de psychiatrie en wat (ex)-cliënten samen kunnen.Het nieuwe bestuur zal steeds weer verder zoeken  naar kwaliteit , en naar herstelondersteunende activiteiten.  Met de plannen die er nu zijn zien we eindeloze mogelijkheden om onze Mienskip uit te breiden, en mensen te laten kennis maken met de wereld van kunst en psychiatrie.Voor een aantal mensen is  door ons project de wereld fijner geworden.

De samenwerking met allerlei vrijwilligers vergroot de leefwereld. De dagelijkse werkelijkheid wordt doorbroken. Het zelfvertrouwen groeit, de waardering is er,  en relaties worden hersteld. De ziekte speelt niet de hoofdrol.

Gedichtenpad ‘Geluiden uit de Binnenwereld’

In 2018 hebben we (ex)-cliënten opgeroepen gedichten in te sturen rondom het thema Binnenwereld. Een selectie hiervan vorm het gedichten pad op het GGZ terrein in Franeker dat in stand wordt gehouden. Ook in 2020 zullen we een oproep voor nieuwe gedichten plaatsen. En willen we de bundel Geluiden uit de Binnenwereld uitgeven.

De Film  ‘InsideOUT Panorama – De Legacy’

is een gefilmd document documentaire,  gemaakt uit ruim zeven uur ruw beeldmateriaal. Deze film van IngeWillems en Baukje Spaltro duurt 35 min.  Aan het woord zijn de initiatiefneemster, de artistiek leider en veel deelnemers. Zij vertellen over wat deelname aan dit project voor hen heeft betekend. We hebben een Nederlandse en een versie met Engelse ondertitels, vertaald en geschreven door een panoramist uit 2018. De Friese premiere was bij Filmhuis Slieker in leeuwarden. In Amsterdam zal dit begin oktober zijn, in de Filmhallen.

Wat heeft het teweeg gebracht voor de Panoramisten?

Op een van de ouderenafdelingen werkt een creatief begeleidster maandelijks met de dan opgenomen cliënten aan een thema volgens de co-creatie methode. Het doek wordt opgehangen voor bezoekers.

-Bij MindUp Franeker worden creatieve activiteiten uitgebreid.

-In de personeelskrant van de GGZ is extra aandacht besteed aan mensen met een psychische kwetsbaarheid die, vanuit ons  project, zijn aangedragen om publiciteit voor hun eigen (startend) bedrijf.

-Een van onze kunstenaars deed mee aan een expositie in Oldeberkoop, en won daar bijna de publieksprijs.

-Een van de kunstenaars schildert sinds ons project weer op doek en maakt het ene mooie werk na het andere.

-Een groep deelnemers is een eigen schildersgroep begonnen en komt elke 14 dagen bij elkaar in Leeuwarden. Twee van onze deelnemers openen dit jaar hun eigen atelier (Lemmer en Leeuwarden).

– Dankzij het Panorama is er een artikel verschenen over de zorgen van een moeder met een psychische kwetsbaarheid. Zij heeft de indruk dat ze zich constant moet bewijzen door een super moeder te zijn. Een eerste geluid op dit terrein en tevens erkenning voor dit vaak stille  verdriet.

-Een van de deelnemers gaat optreden met haar eigen liedjes op het zingevingsfestival in Bakkeveen.

-Door ons project zijn we in contact gekomen met Anne-Goaitske Breteler. Zij gaat onderzoek doen naar de veranderingen in de psychiatrie vanaf de jaren ’70. De resultaten zullen verschijnen in een boek.

-Bij Atelier Brût in Leeuwarden hebben al meer dan vijftien mensen een bijdrage kunnen leveren t.b.v. een expositie. Heel stimulerend en het moedigt ook andere mensen aan tot tekenen en schilderen.

-Vanuit andere GGZ instellingen is interesse voor ons project.

-De Centrale Cliëntenraad van de GGZ heeft een inspiratieprijs ingesteld.

-Bij zijn afscheid heeft Adriaan Jansen ( voorzitter raad van bestuur GGZ Friesland ) een klein Panorama gekregen, gemaakt door een groep panoramisten, als dank voor zijn steun. En verder…Een vrije grote groep van deelnemers heeft zich bereid verklaard om dit project verder uit te dragen als ambassadeurs. Deelnemers zullen dan de gasten en bezoekers gidsen door het Land van Stemmingen. En het publiek voorlichten over hun ervaringen met de binnenwereld. Zij hebben zich met het Panorama verbonden. Er komen aanvullende activiteiten

-We gaan onze  talenten o.a.  inzetten in een traject ‘Leerling wordt Meester’ . Er worden speciale workshops gegeven over de binnenwereld voor scholen. zorginstellingen en bezoekers. Dit alles om meer begrip en waardering te krijgen voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn. En als inspiratie hoe het ook kan. Het artistieke proces co-creatie. Elke deelnemer is van belang  was het uitgangspunt in dit proces. Door ieders eigen unieke bijdrage, de essentie, ontstaat er een geheel. Dit alles volgens de co-creatie methodiek en artistiek plan van kunstenaar Baukje Spaltro.