Click here to edit.
Wat is InsideOUT  Panorama?

InsideOUT Panorama is een Landschap van Stemmingen dat bestaat uit een geschilderd cirkelvormig Panorama van 37 meter met soundscape, een gedichtenpad, en een bundel: ‘Geluiden uit de Binnenwereld’ en een grote community.
In 2018 werkten een kleine 200 deelnemers, allen (ex) cliënten van de Geestelijke Gezondheidszorg, onder leiding van de Amsterdamse kunstenaar Baukje Spaltro aan de totstandkoming van InsideOUT Panorama.  Op verschillende locaties in de provincie Friesland, in ateliers, op afdelingen, in een bibliotheek en zelfs op 2 gesloten afdelingen van de GGZ stapten mensen in dit culturele avontuur. Het resultaat was in de zomer van 2018 tijdens het Culturele Hoofdstad jaar te zien in Franeker, de bakermat van de Friese psychiatrie. Ruim 2500 bezoekers hebben wij kunnen verwelkomen. 
Vanwege dit  succes en omdat we veel support kregen heeft een nieuw bestuur zich sterk gemaakt voor een nieuwe expositie.
In de Sluisfabriek in Drachten konden we in de zomer van 2021 nog eens 500 mensen ontvangen.

Update 16 april 2023
Beste mensen,

Na twee succesvolle exposities in Franeker en Drachten van ons Panorama InsideOut stoppen wij nu definitief.
Dat betekent dat m.i.v. 01-04-2023 de Stichting is opgeheven.
Deze website zal vanaf 1 juli 2023 niet meer actief zijn.

Belangstellenden kunnen voor divers (digitaal) materiaal contact opnemen met Thea Gerritsen,
Initiatiefneemster, via emailadres : panoramafriesland@gmail.com.
Het blijft mogelijk om via onze facebookpagina: www.facebook.com/panoramafraneker.nl alles wat we hebben meegemaakt te lezen en te bekijken maar ook de activiteiten en initiatieven te volgen die voortgekomen zijn uit dit bijzondere project, met actuele informatie.

Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan dit project, op welke manier dan ook.
In totaal zijn dat duizenden mensen geweest.
We hopen dat het Panorama InsideOUT, het Fries landschap van Stemmingen, een inspiratiebron zal blijven voor een verbinding tussen Kunst en Psychiatrie.

Het bestuur van de Stichting Panorama InsideOUT Fryslân.

Wat doet InsideOUT  Panorama?

Wij hebben een kunstwerk met een missie: we laten kwetsbare mensen zien in hun kracht en talenten.
We gaan in gesprek met iedereen om taboes rondom mentale problematiek aan de orde te stellen.
We hebben een film waarin deelnemers openhartig vertellen over hun ervaringen aan het werken aan het panorama.
We zijn een inspiratiebron voor anderen.

Momenteel werken we toe aan een nieuwe fase van ons project.
Een expositie zal er niet meer komen.
Het doek wordt langzaam wat minder van kwaliteit.
Wij denken aan de mogelijkheid om het geheel te verwerken en terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaars...zij die het ontwierpen en schilderden.

Update 11 oktober 2022

Het doek is opgesneden. Op diverse ateliers in de provincie zijn er tassen van gemaakt. En ze zijn heel mooi geworden. De kunstenaars hebben allemaal hun eigen stukje van het Panoramadoek terug gekregen. Een hele klus, maar het is gelukt.
Van een overig deel zijn boekenleggers gemaakt en ook die zijn inmiddels verstuurd naar de muzikanten en sympathisanten van ons project.
De fase van afronding komt nu wel heel dichtbij.
Eind van dit jaar zal het opheffen van de Stichting een feit zijn en deze website afgesloten worden. Op facebook blijven de activiteiten staan, zo ook de eventuele nieuwe initiatieven op dit terrein.
We hebben een fiat van alle subsidiegevers over de afronding van onze begroting en de inhoudelijke eindevaluatie.
We zijn heel trots op dit prachtige project. Jammer natuurlijk dat een deel niet kon doorgaan i.v.m. de maatregelen rondom corona...maar het idee was TOP.
Nog steeds is er veel activiteit in de community. In Leeuwarden komt wekelijks een groep Panoramisten e.a. bijeen om  samen te schilderen en elkaar te inspireren. Een van de andere Panoramisten heeft weer een mooie gedichtenbundel uitgegeven. En laatst belde Panoramist A uit Workum om te vertellen dat hij zo tevreden was over de kunst die hij onlangs maakte. Fijn om te lezen, te zien en te horen.
Vanuit de wereld van de psychiatrie bereikt ons sowieso vaak de vraag of we niet nog eens zo iets kunnen organiseren.
Wij, als bestuur, gaan dit niet meer doen, maar zullen nieuwe initiatieven op dit vlak zeker waarderen. Kunst en psychiatrie horen bij elkaar en herstellende en zingevende activiteiten zijn nodig in de geestelijke gezondheidszorg.

Tot slot...dit Land van Stemmingen, dit project op het raakvlak van kunst, psychiatrie en herstel kon alleen maar gemaakt en geëxposeerd worden door de betrokken inzet van heel veel mensen in de periode 2017-2021.
Dank daarvoor.

Het bestuur Panorama InsideOUT:
Rommy Soepboer ( voorzitter)
Roelof Veeningen ( penningmeester)
Thea Gerritsen (secretaris).
Judith Noorman ( lid)

Reacties kunnen worden gestuurd naar: panoramafraneker@gmail.com